Nasza misja


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/spel2243/public_html/templates/dd_clinic_100/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Naszą misją jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku stałej opieki, polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających i edukacyjnych.
Celem naszego działania było stworzenie wyspecjalizowanej instytucji, w której zapewniona zostanie całodobowa opieka na poziomie obowiązujących standardów, łącząca profesjonalizm obsługiz pełnym wzajemnym zaufaniem podopiecznych i ich opiekunów.
Nasze cele osiągamy poprzez zapewnienie mieszkańcom prawa do wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa, uwzględniając w szczególności stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
Najlepszą rekomendacją są zadowoleni podopieczni i certyfikaty którymi jesteśmy wyróżniani.